Document! Se schimbă legea! Decizie luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de astăzi, 9.06.2021, Hotărârea numărul 38. Prin această Hotărâre, CNSU a propus prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

De asemenea, prin aceeași Hotărâre au fost propuse modificări privind unele măsuri adoptate pentru gestionarea situației create de pandemia de SARS-COV-2, după cum urmează:

• Creșterea numărului de participanți la nunți și botezuri până la 200 în spațiile închise, dacă toți participanții sunt vaccinați, testați sau trecuți prin boală și se asigură o suprafață de minim 2 mp pentru fiecare persoană.

• Desfășurarea nunților și botezurilor în spații deschise fără limită de participanți, dacă se asigură o suprafață de minim 2 mp pentru fiecare persoană și toți participanții sunt vaccinați, testați sau trecuți prin boală.

• Permiterea participării spectatorilor la evenimentul sportiv găzduit de România în cadrul optimilor Turneului Final al campionatului European de Fotbal EURO 2020 până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu mențiunea că între 25-50% din capacitatea spațiului pot intra doar persoane vaccinate și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane vaccinate fără schemă completă, dar prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

• Aplicarea măsurii carantinei cu privire la cetățenii străini și apatrizi care sosesc în România, pentru participarea la meciurile de fotbal din cadrul Turneului Final al Campionatului European de Fotbal EURO 2020 în funcție de încadrarea țărilor/teritoriilor din care sosesc în zone de risc epidemiologic. Atașat aveți Hotărârea CNSU și Anexa.

Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta  HOTĂRÂRE

Art.1 – Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național,  pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.06.2021. Art.2 – Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS CoV-2, necesar a fi adoptate începând cu data de 12.06.2021, în contextul  epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexa la prezenta. 

Art.3 – Hotărârea nr. 28 din 14.05.2021 a Comitetului Național pentru Situații  de Urgență se modifică și se completează prin introducerea la art. 3 a unui nou alin.  (3) cu următorul cuprins:  

”(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cetățeniilor străini și apatrizi care  sosesc în România în vederea participării la meciurile de fotbal din cadrul Turneului  Final al Campionatului European de Fotbal EURO 2020 și fac dovada prin prezentarea  biletelor în format letric sau electronic, le sunt aplicabile prevederile alin. (1), în  sensul în care excepțiile de la măsura carantinei se dispun raportat la clasificarea  țărilor/teritoriilor din care sosesc în funcție de riscul epidemiologic.” 

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin  ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

Anexa la HCNSU nr. 38 din 09.06.2021 

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE  APLICA PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ 

 1. Se menține coordonarea operațională a serviciilor publice de ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele  județene/București-Ilfov pentru situații de urgență, iar coordonarea poliției locale  de către Direcția generală de poliție a Municipiului București/inspectoratele  județene de poliție se realizează în condițiile art. 521 din Ordonanța de urgență a  Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.  179/2020, cu modificările și completările ulterioare. 
 2. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor  rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale  pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii  vulnerabile, și obligativitatea stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizul  direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București. 
 3. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea  la nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor  de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente. 
 4. Se menține obligația desfășurării în regim permanent a activității tuturor  centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate temporară, precum și a Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor  județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.  
 5. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție  în spațiile publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, sau în alte zone cu potențial de aglomerare stabilite prin hotărâre a comitetului  județean/al municipiului București pentru situații de urgență, pentru toate  persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în condițiile stabilite prin ordinul comun  al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne. 
 6. Se propune menținerea posibilității izolării și carantinării în condițiile art. 7,  8 şi 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății  publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată cu modificările și  completările ulterioare. 
 7. Se propune menținerea testării săptămânale, prin grija direcțiilor de  sănătate publică, a personalului de îngrijire şi asistență, a personalului de  specialitate şi auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale de  îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi  adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile. 
 8. Se consideră necesară menținerea restricțiilor privind organizarea și  desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de  întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale,  științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise și desfășurarea  acestora în condițiile punctelor 9-34.

Pagina 1 din 14 

 1. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun  al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății. 
 2. Se propune menținerea desfășurării competițiilor sportive pe teritoriul României, în spații deschise, cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele  care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile  de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă  rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul  negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv  persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară  confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al  ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății. 
 3. Se propune menținerea desfășurării competițiilor sportive pe teritoriul României, în spații închise, cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele  care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile  de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă  rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul  negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv  persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară  confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al  ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății. 
 4. Se propune permiterea desfășurării competițiilor sportive pe teritoriul României, cu participarea spectatorilor peste 25% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate  împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea  schemei complete de vaccinare sau persoanele care prezintă rezultatul negativ al  unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, ori rezultatul negativ certificat al unui  test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, numai dacă acestea se vaccinează 

la intrarea în incintă, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului  tineretului și sportului și al ministrului sănătății. 

 1. Prin excepție de la prevederile pct.12, pentru evenimentul sportiv organizat, în data de 28.06.2021, în cadrul optimilor Turneului Final al Campionatului European de Fotbal UEFA 2020, se propune permiterea participării spectatorilor până la 50% din capacitatea arenei cu condiția ca până la 25% accesul să fie permis pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2  pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,  persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72  de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de  24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și  a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, iar între 25% și 50 %  din capacitate accesul să fie permis doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea  schemei complete de vaccinare sau persoanelor care sunt vaccinate împotriva  virusului SARS-CoV-2 dar nu au schema completă și care prezintă rezultatul  negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, ori rezultatul negativ  certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.  
 2. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuală, a instituțiilor de spectacole şi/sau 

Pagina 2 din 14 

concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale  în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al  ministrului culturii și al ministrului sănătății. 

 1. În condițiile pct. 14 organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu  purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate  este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și sunt interzise la depășirea  incidenței de 3/1.000 de locuitori. 
 2. În condițiile pct. 14 organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte se pot desfășura cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului. Participarea este  permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV 

2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în  condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului  sănătății. 

 1. În condițiile pct. 14 la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții  unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4  persoane. 
 2. În condițiile pct. 14 organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori, asigurarea unei  suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană și cu purtarea măștii de  protecție, iar participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV 

2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,  persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72  de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de  24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și  a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin  ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății. Activitățile sunt  interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este  mai mare de 3/1.000 de locuitori. 

 1. În condițiile pct. 14 la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și  private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea unui număr  mai mare de 1.000 de spectatori, dacă este asigurată o suprafață minimă de 2 mp  pentru fiecare persoană, se poartă masca de protecție, iar toți participanții sunt  persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile  de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin ordinul  comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății. Activitățile sunt interzise la  nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de  3/1.000 de locuitori. 
 2. Se propune ca evenimentele/întrunirile din cadrul campaniei electorale să poată fi organizate și desfășurate cu participarea a cel mult 1.000 de persoane, asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană și cu purtarea  măștii de protecție, iar participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului  SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de  vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai 

Pagina 3 din 14 

vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu  mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între  a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile  stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.  Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată  la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. 

 1. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective,  se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor  de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al  ministrului afacerilor interne. 
 2. În condițiile pct. 21, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV 2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu  respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului  sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte. 
 3. Se propune menținerea interdicției activităților recreative și sportive  desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel  mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al  ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul  mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. 
 4. Se propune menținerea organizării de evenimente private cum ar fi nunți,  botezuri, mese festive etc., fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale,  restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un număr de maximum 70 de persoane în exterior sau de maximum 50 de persoane în interior în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală  cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de  locuitori. La stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau în interior nu se iau  în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani. Evenimentele se pot  organiza și cu participarea persoanelor până la capacitatea maximă a spațiului dacă  toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru  care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și este  asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. 
 5. Prin excepție de la prevederile pct. 24 se propune permiterea organizării de  nunți și botezuri, în spații închise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane,  cămine culturale, restaurante, săli/corturi de evenimente, cu participarea a cel mult  200 de persoane și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare  persoană, dacă toți participanții sunt persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai  vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai  vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a  15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. La stabilirea  numărului de persoane în exterior și/sau în interior nu se iau în calcul persoanele  care au vârsta mai mică de 16 ani. 
 6. Prin excepție de la prevederile pct. 24 se propune permiterea organizării de  nunți și botezuri, în spații deschise, cu participarea persoanelor până la capacitatea  maximă a spațiului și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare  persoană, dacă toți participanții sunt persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai  vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai 

Pagina 4 din 14 

vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a  15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.  27. Se propune menținerea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri  pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri  europene, cu participarea unui număr de maximum 70 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp  pentru fiecare persoană, purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor  de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența  cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de  locuitori

 1. În condițiile pct. 27 se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene cu un număr de participanți mai mare  de 70 de persoane în interior și mai mare de 200 de persoane în exterior, cu  asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele  sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la  finalizarea schemei complete de vaccinare. 
 2. Se propune menținerea organizării de conferințe cu un număr de maximum 100 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate  publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile  în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. 
 3. În condițiile pct. 29 se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți mai mare de 100 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva  virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei  complete de vaccinare. 
 4. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice  instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice,  în aer liber, sub supravegherea unui medic epidemiolog.  
 5. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice din  domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare  acreditate în România, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp  pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară. 
 6. Se propune menținerea organizării de mitinguri și demonstrații cu un număr  de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor  măsuri: 
 7. a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către  toți participanții; 
 8. b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în  spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;  
 9. c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și  asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil; d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe  perioada desfășurării mitingului sau a demonstraţiei;  
 10. e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea  contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. 
 11. Este permisă desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei  porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de  persoane. 

Pagina 5 din 14 

 1. Se permit festivitățile organizate în spații deschise, prilejuite de terminarea anului școlar, cu participarea personalului didactic, a elevilor, precum și a însoțitorilor acestora. Participarea însoțitorilor este permisă doar pentru persoanele  care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile  de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul  negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ  certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele  care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării  infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului  educației și al ministrului sănătății.  
 2. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților  pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 8 persoane care nu  aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri. 
 3. Se propune menținerea interdicției de circulație a persoanelor în afara  locuinței/gospodăriei fără restricții, în toate localitățile în care incidența cumulată  la 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de  locuitori, în intervalul orar 2000-0500, pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. 

Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată la 14 zile scade  sub 3,5 la 1.000 de locuitori. 

 1. Se propune menținerea interdicției de circulație a persoanelor în afara  locuinței/gospodăriei fără restricții, în toate localitățile în care incidența cumulată  la 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, în intervalul orar 2000-0500,  pe întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de 

incidență cumulată la 14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută la pct. 37. 

 1. Sunt exceptate de la interdicțiile prevăzute la pct. 37 și 38 deplasările  efectuate pentru următoarele motive: 
 2. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi  locul/locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi; b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici  realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;  c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau  efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum  ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de  persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a  călătoriei;  
 3. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului,  asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui  membru de familie. 
 4. La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 39 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor  abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o  declaraţie pe propria răspundere. 
 5. La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 39 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor  abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil. 
 6. Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 40 și 41, trebuie să  cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului  activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

Pagina 6 din 14 

 1. Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12 din Legea nr.  136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de  risc epidemiologic şi biologic, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
 2. Se propune menținerea competenței Comitetului Național pentru Situații de  Urgență de a adopta măsuri de suspendare a zborurilor efectuate de operatorii  economici din aviație spre și dinspre țările cu risc epidemiologic ridicat, care au fost  stabilite prin hotărâre a Comitetul Național pentru Situații de Urgență la propunerea 

Institutul Național de Sănătate Publică. 

 1. Sunt exceptate de la prevederile pct. 44 următoarele categorii de zboruri: a) efectuate cu aeronave de stat; 
 2. b) de transport marfă și/sau corespondență; 
 3. c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență; 
 4. d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la  solicitarea unei autorități publice din România; 
 5. e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea  operatorilor economici stabiliți în România; 
 6. f) aterizări tehnice necomerciale; 
 7. g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry; h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave; 
 8. i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),  pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni  străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile  Române și al autorității competente din statul de destinație; 
 9. j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),  din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul  Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor  Interne și al Ministerului Afacerilor Externe; 
 10. k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),  pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3  la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul  Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării  sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020)  1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România,  cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din  statul de destinație. 
 11. Se propune menținerea interdicției efectuării transportului rutier de  persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate,  potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau  pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități. 
 12. Se propune menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a  următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat: 

46.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare. 

46.2 la frontiera româno-bulgară: 

 1. a) Lipnița, județul Constanța; 
 2. b) Dobromir, județul Constanța; 
 3. c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă). 

46.3 la frontiera româno-sârbă: 

 1. a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;

Pagina 7 din 14 

 1. b) Vălcani, județul Timiș; 
 2. c) Stamora-Moravița, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de  marfă); 
 3. d) Lunga, județul Timiș; 
 4. e) Foeni, județul Timiș. 
 5. Se propune menținerea desfășurării programului cu publicul a operatorilor  economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al  produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul  restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase fără a  depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 0500-2400

în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică  sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000  de locuitori, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății şi al ministrului  economiei, antreprenoriatului şi turismului. 

 1. Se propune menținerea desfășurării programului cu publicul a operatorilor  economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al  produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul  restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase până la  capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 0500-2400, în  județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică  sau egală cu 3/1.000 de locuitori dacă toate persoanele sunt vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea  schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului  sănătății şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului. 

 1. Se propune menținerea desfășurării activității restaurantelor și a cafenelelor  din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la  terasele acestora fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului şi doar în  intervalul orar 0500-2400, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor  la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru  persoanele cazate în cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este  depășită incidența de 3/1.000 de locuitori la 14 zile, în condițiile stabilite prin ordin  al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului. 
 2. Se propune menținerea desfășurării activității restaurantelor și a cafenelelor  din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la  terasele acestora până la capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar  0500-2400, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este  mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori dacă toate persoanele sunt vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea  schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului  sănătății şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului. 

 1. Măsurile prevăzute la pct. 48-51 se aplică şi operatorilor economici care  desfăşoară activităţi în spaţiile publice care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care  sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul  temporar sau permanent. 
 2. Se propune menținerea programului de desfășurare a nunților și botezurilor  până la ora 02.00, organizate în cadrul unităților prevăzute la pct. 48-52. 54. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 48 și 50 este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea  produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în  spațiile respective.

Pagina 8 din 14 

 1. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor  alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în  exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la pct. 52, cu  asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 

persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de  protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului  economiei, antreprenoriatului şi turismului și al președintelui Autorității Naționale  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. 

 1. Se propune menținerea desfășurării activității în baruri, cluburi și discoteci fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar  5,00-24,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică  sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva  virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei  complete de vaccinare.  
 2. Se menține limitarea gradului de ocupare a spațiilor de cazare din cadrul  structurilor de primire turistică, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din  Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfășurarea activității  de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, la cel mult 85%  din capacitatea maximă a acestora, situate pe litoralul Mării Negre în județul  Constanța, în localitățile: 

57.1. Constanța,  

57.2. Cap Aurora,  

57.3. Costinești,  

57.4. Eforie Nord,  

57.5. Eforie Sud,  

57.6. Tuzla,  

57.7. Jupiter,  

57.8. 2 Mai,  

57.9. Vama Veche, 

57.10. Zona Mamaia Nord,  

57.11. Mamaia și Mamaia Sat,  

57.12. Mangalia,  

57.13. Neptun-Olimp,  

57.14. Saturn,  

57.15. Techirghiol,  

57.16. Năvodari  

57.17. Venus 

57.18. Agigea. 

 1. În localitățile prevăzute la pct. 57 gradul de ocupare a spațiilor de cazare  din cadrul structurilor de primire turistică, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d)  din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfășurarea  activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, este  permis până la capacitatea maximă a acestora, dacă toate persoanele sunt  vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la  finalizarea schemei complete de vaccinare.  
 2. Se propune ca, în localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai  mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 la 1.000 de locuitori, operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în  spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private să îşi organizeze şi să  desfăşoare activitatea în intervalul orar 0500-1800 pentru zilele de vineri, sâmbătă 

Pagina 9 din 14 

și duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5  la 1.000 de locuitori.  

 1. Se propune ca, în localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai  mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, operatorii economici care desfăşoară activităţi  de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau  private, să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 0500-1800 pe  întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de  incidență scade sub 7 la 1.000 de locuitori și se aplică măsura stabilită la pct. 58. 
 2. Prin excepție de la prevederile pct. 59 și 60, în intervalul orar 1800-0500 operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate  de livrare la domiciliu. 
 3. Prin excepţie de la prevederile pct. 59 și 60, în intervalul orar 1800-0500 unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la  domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de  persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de  muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară. 
 4. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor  comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și  protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită  pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și  privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării  pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în  condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii,  ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne. 
 5. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor  comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor  de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau  punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și  modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul  operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și  pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce  activează în domeniul transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun  al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului  afacerilor interne. 
 6. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor  de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de  transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de  conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la  informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor  și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite  prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății  și al ministrului afacerilor interne. 
 7. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de  transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport  persoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de  conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la  informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor 

Pagina 10 din 14 

și personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite  prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,  ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne. 

 1. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să  se desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului  transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor  interne. 
 2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este  mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. 
 3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici în spații închise în domeniul  sălilor de sport/fitness, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a  spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare  de 3/1.000 de locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori cu asigurarea unei  suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană. 
 4. Se menține suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în  spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, în localitățile în care incidența  cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori.  
 5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală  cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru  fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului  SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de  vaccinare. 
 6. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul  jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a  spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este  mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței  de 3/1.000 de locuitori. 
 7. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice,  operatorii economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să  asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și  dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru  vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al  ministrului afacerilor interne. 
 8. Se menține obligația ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice și  unităților sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin  ordinul ministrului sănătății. 
 9. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de  jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum  și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta  normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei,  antreprenoriatului şi turismului și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot  desfășura activitatea. 
 10. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au  obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre  a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport  tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României 

Pagina 11 din 14 

sau a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.  Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o  răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al  persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2. 

 1. Se propune menținerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la  14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea  incidenței de 3/1.000 de locuitori. 
 2. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de  administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de  sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al  ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății. 
 3. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de  tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul  ministrului sănătății. 
 4. Se propune menținerea activității operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu condiția ca însoțitorii  copiilor să fie vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10  zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau se află în perioada cuprinsă  între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 
 5. Se propune menținerea activității operatorilor economici care administrează săli de jocuri fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-24,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată  la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele  sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la  finalizarea schemei complete de vaccinare.  
 6. Se menține obligația ca activitatea în creșe și after-school-uri, să se  desfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului  educației, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății. 
 7. Se propune permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a activităților didactice și a altor activități specifice precum și organizarea și  desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile  respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației  și al ministrului sănătății. 
 8. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un  interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților  să fie instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru  elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se  asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții de  carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de  bază. 
 9. Se propune menținerea suspendării activității târgurilor, bâlciurilor şi a  talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004  privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone publice. 
 10. În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, activitatea piețelor  agroalimentare, inclusiv a celor volante, se desfășoară în condițiile stabilite prin  ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al 

Pagina 12 din 14 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului  muncii și protecției sociale. 

 1. Se propune menținerea obligației de organizare a programului de lucru în  regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toți angajatorii la care specificul  activității permite această desfășurare a muncii. 
 2. În vederea evitării aglomerării transportului public, în situaţia în care nu se  poate desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, se  propune menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru de către  angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale,  indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome,  societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este  deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu  un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât personalul să fie împărţit în  grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin  o oră. 
 3. Se propune ca organizarea activității la locul de muncă, să fie realizată cu  respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente în ceea ce  privește prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, pentru  asigurarea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, ținând cont și de gradul  de vaccinare al angajaților de la acel loc de muncă, atestat prin certificat de  vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații pentru care au  trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare precum și de  numărul de angajații aflați în intervalul de 90 de zile de la data testului pozitiv,  pentru salariații care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-COV 

2, care dețin și prezintă angajatorului adeverință eliberată de medicul de familie. 90. Prin incidenţa cumulată la 14 zile se înţelege incidenţa cumulată a cazurilor  calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi şi a 3-a zi, anterioare  datei în care aceasta se realizează, prin raportare la cifra reprezentând suma  persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă, comunicată  comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către  Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul  Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi  lucrătoare a săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de către Direcţia pentru  Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale  judeţene este utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadă de timp până la  furnizarea unui nou set de date actualizate şi se transmite şi Serviciului de  Telecomunicaţii Speciale. 

 1. Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor la 14 zile  în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre se realizează  în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a comitetului judeţean/al  municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor prezentate de  direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar  măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul  acesteia. 
 2. Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti  calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competenţă, incidenţa  cumulată a cazurilor la 14 zile, astfel cum este calculată potrivit dispozițiilor pct.89,  şi prezintă comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă  analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor  stabilite în prezenta hotărâre.
 1. Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou confirmate, gestionate  în aplicația „corona-forms”, Serviciul de Telecomunicații Speciale va prezenta  automat, la ora 10:00, pe platforma „alerte.ms.ro” rezultatul calculului ratei de  incidență conform formulei de la pct. 89.

Pe acceași temă

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *