Anunț de ultimă oră! CNSU a aprobat organizare a 4 evenimente test/pilot în domeniul cultural

 Anunț de ultimă oră! CNSU a aprobat organizare a 4 evenimente test/pilot în domeniul cultural

Comitetul Național pentru Situații de Urgență(CNSU) a adoptat în ședința de astăzi, 14.05.2021 Hotărârea numărul 27.  Privind aprobarea organizării și desfășurării a 4 evenimente test/pilot în domeniul cultural.

Având în vedere propunerea Ministerului Culturii nr. 3387 din 11.05.2021 privind organizarea și desfășurarea a 4 evenimente test/pilot în domeniul cultural avizată de Ministerul Sănătății,

în conformitate cu prevederile art. 1 punctul 9, din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531 din 10 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și ale art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 44 alin. (2) și (3), din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta

Vezi Aici….Anexă la Hot CNSU nr. 27 din 14.05.2021

Vezi Aici….Hotarare CNSU nr. 27 din 14 05 2021 evenimente pilot

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se aprobă organizarea și desfășurarea a 4 evenimente test/pilot în domeniul cultural conform anexei, în limita a maximum 70 % din capacitatea spațiului.
Art.2 – Pe durata organizării și desfășurării evenimentelor test/pilot în domeniul cultural sunt respectate măsurile de prevenire și control a infecțiilor
Pagina 2 din 2
generate de virusul SARS-CoV-2, prevăzute în metodologia aprobată prin ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății.
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

Pe acceași temă

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *