Connect with us

Cod de conduită profesională

Prezentul cod se situează în contextul creat de cadrul reglementativ existent, respectiv legea audiovizualului, codul audiovizualului, codul civil, Convenţia europeană a drepturilor omului, jurisprudenţa CEDO.
Postul de televiziune PROFI 24 TV are rol în formarea atitudinilor personale ale cetăţenilor si a opiniei publice, ne asumam responsabilitatea etică faţă de cetăţeni şi societate în ansamblu. Suntem convinşi că libertatea de exprimare şi asigurarea accesului neîngrădit la orice informaţie de interes public constituie fundamente esenţiale ale unei societăţi democratice şi ţinem cont de faptul că exercitarea acestor drepturi comportă îndatoriri şi responsabilităţi. Aceste reglementări sunt asumate ca reguli de conduită editorială, atât în virtutea caracterului lor de obligaţie legală, cât şi cu convingerea că misiunea de interes public a radiodifuzorilor trebuie să se construiască în materia oferită de comunicarea audiovizuală realizată prin respectarea legii.
Noi ne asumăm obligaţia de a respecta cu stricteţe regulile şi normele de conduită în activitatea profesională.

PRINCIPII
Prezentul cod valorizează convingerea că obligaţia respectării legii şi a reglementărilor poate coexista fără a intra în contradicţie cu nevoia pe care o au radiodifuzorii, producătorii, editorii şi redactorii de a utiliza valorile care emerg din experienţă, bun simţ, repere editoriale şi etice, atunci când se confruntă cu provocări editoriale sau când desfăşoară rutina activitaţii editoriale obişnuite.
Increderea publicului este o altă valoare pe care o păstrăm ca reper şi ea poate fi câştigată numai prin imparţialitate şi onestitate şi prin garanţia că se evită în orice moment inducerea în eroare a publicului sau manipularea lui.Acurateţea prezentării adevărului nu se poate obţine numai prin simpla prezentare a faptelor, ci doar în urma unui efort de a detecta aspectele relevante şi de a descoperi adevărul acolo unde el se află.
Integritatea şi independenţa editorială trebuie păstrată în fața oricăror interese externe, a oricăror presiuni politice sau comerciale şi a oricăror interese personale. Conţinutul editorial trebuie să ofere semnificaţie utilă pentru public, nu doar să îi stimuleze reacţii sau să il facă ţintă a mesajului publicitar. Divertismentul oferă şi el acest tip semnificație sub forma valorii construite cu umor, bun simţ și bună inspirație.

PROMOVAREA ÎNȚELEGERII CORECTE A LEGISLAȚIEI
In acest sens vom avea în vedere şi responsabilizarea celor implicați în realizarea programelor în sensul evaluării critice a efectelor ce rezultă din difuzarea programelor, atât sub aspect legal cât și sub aspecte nereglementate, dar semnificative în raport cu drepturile și interesele altora.

INFORMAREA CORECTĂ
Informarea corectă include și obligația de a include aspectele cele mai semnificative pentru viața societății, inclusiv cele cu relevanță pentru dezvoltarea acesteia în sens pozitiv. Informaţiile prezentate în cadrul programelor de ştiri şi de actualităţi trebuie să se bazeze pe fapte şi date ale căror veridicitate poate fi stabilită prin metode corespunzătoare de verificare. Respectul adevărului presupune şi educarea capacităţii de a-l discerne si de a-l prezenta astfel încât efectul de informare a publicului să fie maxim.

INTERESUL PUBLIC SI PROTECTIA DREPTURILOR PERSOANEI
In opinia noastra, este de interes public atât protejarea drepturilor individului cât şi respectarea drepturilor lui şi al publicului de a fi informat în contextul asigurarii pluralismului surselor de informare. Libertatea de exprimare este ea însăşi de interes public.
Suntem constienti ca santem datori să ţinem cont de interesele legitime si protejarea identitatii minorilor. Să nu discriminam nici o persoană pe motive de rasă, etnie, religie, sex, vîrstă, orientare sexuală ori dizabilităţi şi să nu instigam la ură şi violenţă atunci cînd relatam fapte sau exprimăm opinii.

PROFI 24 TV

Deținător licența CNA: ASTRA SMART MEDIA SRL – Str. Luncilor, 17, Curtea de Argeș, Argeș, Romania ; Reprezentant legal: Uță Claudius Iulian -administrator
Structura acționariatului: Lisaru Florin Mădălin -100%
Responsabilitate editorială: Uță Iulian

SOCIAL MEDIA

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Adresa postala si site-ul CNA.
Adresa: Bd. Libertatii nr.14, sector 5, cod 050706, Bucuresti, ROMÂNIA
Tel: +40 (0)21 305 5350
Fax: +40 (0)21 305 5354/56
www.cna.ro
cna@cna.ro

Publicitate Promo

Top 7 Zile

Publicitate Promo
To Top