Vești bune! Toți românii vor beneficia gratuit de aceste servicii

 Vești bune! Toți românii vor beneficia gratuit de aceste servicii

Investigaţii gratuite de screening

Prin completările aduse de Legea nr. 257/2020 la Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 a fost introdusă următoarea dispoziţie:

Pacienții asigurați prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate au dreptul la investigațiigratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul încadrării în grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist.

În sensul legii, prin screening se înțelege – potrivit completărilor aduse la definiţii – examinarea inițială de prezumție sau stabilirea existenței reale a bolilor sau a altor caracteristici biologice ori comportamentale într-o populație, care constă în aplicarea unui ansamblu de procedee și tehnici de investigație în scopul descoperirii precoce și evidențierii lor într-un stadiu incipient.

Legea nr. 257/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1110 din 20 noiembrie 2020.

Înființarea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2

Prin decizie a premierului, a fost înfiinţat Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2.

Comitetul este legal înfiinţat din 20 noiembrie, data la care Decizia nr. 385/2020 a fost publicată în  Monitorul oficial nr. 1110 din 20 noiembrie 2020. Comitetul este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului, cu rolul de a organiza și coordona activitățile privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, pe următoarele tipuri de responsabilități:

 informare și comunicare pentru personalul medico-sanitar și populația generală;

 comunicare în situații de criză;

 organizarea centrelor de vaccinare și coordonarea derulării activității acestora;

 asigurarea procesului logistic necesar desfășurării activităților aferente procesului de vaccinare;

 identificarea nevoii de resurse umane necesare pentru echipele de vaccinare;

 elaborarea de proceduri de lucru necesare implementării în mod unitar a activităților legate de procesul de vaccinare.

Activitățile Comitetului se organizează pe 3 domenii prioritare:

a) comunicare;

b) logistică;

c) activitate medicală – vaccinarea propriu-zisă și monitorizarea reacțiilor adverse (RAPI).

Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 are în componenţă membri provenind din Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Sănătății, Institutul Național pentru Sănătate Publică, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Colegiul Medicilor din România, organizații profesionale de profil.

Telemedicina

În Monitorul oficial nr. 1108 din 19 noiembrie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 196/2020 care adduce modificări şi completări la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Prin completările aduse, sunt stabilite unităţile care pot asigura asistența medicală profilactică și curativă și prin telemedicină.

Serviciile medicale prin telemedicină pot fi acordate în mod nediscriminatoriu oricărei persoane de toți profesioniștii din domeniul sănătății. Telemedicina cuprinde următoarele servicii: teleconsultația; teleexpertiza; teleasistența; teleradiologia; telepatologia; telemonitorizarea.

– Serviciile de telemedicină se acordă de către unitățile sanitare publice și private prevăzute la art. 30 alin. (1), indiferent dacă acestea se află sau nu se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

– În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, Ministerul Sănătății elaborează normele metodologice de punere în aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, hotărâre care va reglementa şi: specialitățile medicale și lista serviciilor care fac obiectul serviciilor de telemedicină; condițiile de organizare și funcționare a telemedicinei; responsabilitatea stabilirii calității serviciului de telemedicină și a verificării respectării acesteia; modalitatea de acordare a serviciilor de telemedicină.

Medici cu drept de practică pentru COVID 19

În Monitorul oficial nr. 1108 din 19 noiembrie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

– Prin derogare de la prevederile din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pe perioada instituirii stării de alertă, medicii rezidenți, indiferent de anul pregătirii în rezidențiat, și medicii care exercită profesia cu competențe limitate asigură investigații și tratament pentru pacienții suspecți și confirmați cu COVID-19, în baza Protocolului privind investigațiile și tratamentul diferențiat pe stadii ale bolii COVID-19, aprobat de Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică, precum și în baza indicațiilor medicilor specialiști/primari în coordonarea cărora își desfășoară activitatea.

– Pe perioada stării de alertă, aceşti medici exercită dreptul de liberă practică și pot elibera bilete de trimitere pentru specialități clinice, bilete de trimitere pentru investigații paraclinice și prescripții medicale pentru medicamente cu sau fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, exclusiv pentru acordarea asistenței medicale pacienților suspecți și confirmați cu COVID-19.

Voluntariatul. Sunt reglementate unele măsuri privind desfășurarea voluntariatului în sprijinul unităților sanitare și al serviciilor de urgență prespitalicească, denumite în continuare unități beneficiare, de către studenții facultăților de medicină generală din anii 4, 5 și 6, precum și de către studenții din anii 3 și 4 ai facultăților de asistenți medicali, denumiți în continuare studenți voluntari, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii și pentru o perioadă de 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Voluntariatul se desfășoară în baza contractului de voluntariat încheiat între studentul voluntar și inspectoratul pentru situații de urgență județean/București-Ilfov pe raza căruia se află unitatea beneficiară și a fișei de voluntariat emise de unitatea beneficiarului.

În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, activităților de voluntariat prevăzute la art. 4 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România. Programul pentru desfășurarea activității studentului voluntar este stabilit în ture de 8 ore sau de 12 ore, cu un total de minimum 120 de ore pe lună. Studenții voluntari care respectă programul primesc un premiu lunar de 2.500 lei, indiferent de numărul orelor de activitate de voluntariat desfășurate, dacă pentru studentul voluntar se instituie măsura izolării sau carantinei, în condițiile legii.

Sunt stabilite facilităţile pentru studenții voluntari care sunt repartizați la unități beneficiare din alte localități decât cele în care se află instituțiile de învățământ la care sunt înmatriculați sau cele în care au domiciliul sau reședința, la cererea acestora: cazarea și masa, de către unitatea beneficiară sau de către autoritatea administrației publice de la nivel local sau județean pe raza căreia funcționează unitatea beneficiară; un premiu lunar suplimentar în cuantum de 20 de lei pe zi, de către inspectoratul pentru situații de urgență județean/București-Ilfov care a încheiat contractul de voluntariat cu studentul voluntar; transport, la începutul și la terminarea perioadei de voluntariat, cu mijloacele specifice din dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și structurilor subordonate acestuia.

Măsuri profilactice cu ocazia alegerilor

Ordinul comun M.S. şi M.A.I. nr. 2009/166/2020 stabileşte unele măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. Publicat în Monitorul oficial nr. 1108 din 19 noiembrie, ordinul are ca obiective: protejarea sănătății individuale a cetățenilor și a sănătății publice; evitarea infectării cu virusul SARS-CoV-2 a participanților la procesul electoral, a apropiaților și a familiilor acestora; evitarea aglomerării în sediul secției de votare și în localul de vot; asigurarea distanțării fizice între participanții la procesul electoral; reducerea la minimum a schimburilor de obiecte și a contactelor între participanții la procesul electoral; evitarea/reducerea riscului de contact al mâinilor cu suprafețe sau obiecte potențial contaminate, scrie legestart.ro

Citește și:

Vești proaste pentru români! Facturile la gaz ar putea crește cu 200 de lei pe an

Klaus Iohannis a promulgat legea! Anumiți români vor fi scutiți de plata impozitului

Vești pentru pensionari! Cine sunt cei care vor avea de pierdut în urma recalculării

Pe acceași temă

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *