Vești importante pentru cei afectați de epidemii sau alte calamități: Vor putea primi ajutoare de la stat, în bani sau în natură

 Vești importante pentru cei afectați de epidemii sau alte calamități: Vor putea primi ajutoare de la stat, în bani sau în natură

Conform unui proiect de lege ce este pe punctul de a fi adoptat de Camera Deputaților, statul român, prin autoritățile de la nivel central și local, va putea acorda ajutoare de urgență, în bani sau în natură, celor care au fost afectați de epidemii sau alte calamități.

Astfel, potrivit proiectului de lege menționat, care are în vedere modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Guvernul și primarii vor putea acorda acorda ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, celor care se află în situaţii de necesitate cauzate de epidemii, calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori de alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială. În plus, autoritățile locale vor putea acorda aceste ajutoare de urgență inclusiv în caz de deces, în ţară sau în străinătate.

Acordarea ajutoarelor de urgenţă va avea la bază, potrivit proiectului de lege amintit, “cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure”.

Ajutoarele se vor stabili fie prin hotărâre a Guvernului, fie prin hotărâre a consiliului local. Aceasta va cuprinde şi metodologia ori procedura sau condiţiile de acordare a ajutoarelor de urgență, iar fondurile necesare pentru plata lor vor fi suportate, după caz, din bugetul de stat, respectiv din bugetul local.

În plus, conform propunerii legislative, aceste ajutoare nu vor fi supuse impozitului pe venit şi nu se vor lua în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul de stat.

În cazul decesului cuiva dintr-o familie care deja beneficiază de ajutor social, primarii vor putea dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Acesta se va acorda, conform prevederilor proiectului, „unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea”.

Dacă acest proiect va ajunge să se aplice, Guvernul va trebui să modifice, potrivit prevederilor acestuia, la propunerea Ministerului Muncii, și normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Atenție! Proiectul legislativ trebuie adoptat și de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, pentru a se aplica. Ulterior, trebuie promulgat de către preşedintele statului și publicat în Monitorul Oficial pentru ca prevederile sale să intre în vigoare, informează avocatnet.ro

Pe acceași temă

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *